Realizare lucrări construcții DOX aparthotel

  • Oferte0
  • Buget 3.797.868 lei
  • Oferta medie 0 lei
  • Județul Mures

Postat în 19/05/2021

Activ

DESCRIEREA PROIECTULUI

Descriere lot procedura

ANUNȚ La procedura de atribuire a Contractului de furnizare PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020 AXA PRIORITARĂ 2: ’’Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii’’ PRIORITATEA DE INVESTITII 2.2: ’’ Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor’’ TITLUL PROIECTULUI: ”DOX – green & smart aparthotel” Cod SMIS 2014+: 110217; 1. Procedura aplicata: Procedura competititiva conform prevederilor Ordinului nr. 1284 / 08.08.2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene. 2. Obiectul contractului de furnizare: Realizare lucrări construcții și dotări DOX aparthotel. Locul de execuție și instalare al echipamentelor/utilajelor (locația implementării proiectului Municipiul Târgu Mureș, România, Str. Tudor Vladimirescu nr. 43- 45, județul Mureș. 4. Tipul și durata contractului: a) Tipul contractului: contract de lucrări b) Durata contractului: perioada maxima de valabilitate a contractului de furnizare este de 30 luni, termen la care vor fi finalizate toate operatiile de: execuție lucrări, livrare, instalare si punere in functiune, efectuarea probelor functionale pentru echipamente/utilaje. 5. Valoarea estimată a contractului de furnizare este de 4.259.321,44 lei fara TVA (total 2 loturi). Lotul 1 – 3.797.868,00 lei fara TVA (Realizare lucrări de construcții conform devizului). Lotul 2 – 461.453,44 lei fara TVA (Dotări – ascensor hidraulic persoane; ascensor hidraulic auto; centrală fotovoltaică; sistem ventilație aer.). Cursul de referinta lei/euro aplicabil pentru compararea preturilor ofertelor: 4,9268 lei/euro, curs BNR din data de 18.05.2021. 6. Data și ora limită de depunere a ofertei: Termenul limită de depunere este 31.05.2021 ora 12:00. Depunerea ofertelor se va face la urmatoarea adresa Municipiul Târgu Mureș, România, Piața Trandafirilor, nr. 58, județul Mureș. 7. Limba de redactare a ofertei: română. Pentru ofertele depuse intr-o alta limba este obligatorie traducerea autorizata a ofertei in limba romana. 8. Documentele ce urmeaza a fi prezentate de ofertanti: conform Specificatiilor tehnice. 9. Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii financiare: pretul se va exprima in lei și euro, fara TVA. Cursul de referinta lei/euro aplicabil pentru compararea preturilor ofertelor: 4,9268 lei/euro, curs BNR din data de 18.05.2021. 10. Numar de exemplare: 1 (un) exemplar original. Oferta se va prezenta într-un plic (colet) sigilat, marcat cu inscripţia: „Către: SC DOX COMPANY ART SRL, Municipiul Târgu Mureș, România, Piața Trandafirilor, nr. 58, județul Mureș. Oferta pentru atribuirea contractului de furnizare „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE 31.05.2021 ORA 12:30’’ însoţit de Formularul – Scrisoare de înaintare. Ofertele pot fi transmise prin posta/curier rapid sau depuse direct de către ofertant la adresa indicată. Indiferent de modalitatea de depunere/ transmitere ofertantul isi asumă riscurile transmiterii ofertei pana la data si ora limita, inclusiv in situatii de forta majora. Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta dupa expirarea datei si orei limită stabilită pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului. Valabilitatea ofertei: minim 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Ofertele alternative: interzise Detalii suplimentare puteti obtine la: Tel: 0722350110; E-mail: [email protected]

Competențe Necesare

Construcții civile
Termen limită pentru trimitere oferte:08/13/2021

Informații despre client

2 proiecte postate 0 furnizori contractați
Înscris din data de 19/05/2021
OFERTE PRIMITE DE LA FURNIZORI (0)

Deocamdată nu au fost primite oferte

Deschide discuția
1
Vă putem ajuta?
Bună, vă putem ajuta?