Lucrari construire hala depozitare/productie P inalt, corp cladire S+P+1E, cabina poarta, platforme/accese incinta, rezervor apa incendiu si imprejmuire proprietate

  • Oferte0
  • Buget 10.303.885 lei
  • Oferta medie 0 lei
  • Județul Arad

Postat în 25/05/2021

Activ

DESCRIEREA PROIECTULUI

Descriere lot procedura

DOCUMENTAŢIE ȘI SPECIFICAȚII TEHNICE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI în cadrul proiectului „Cresterea competitivitatii societatii MULTICO SRL prin construire hala depozitare/productie P inalt, corp cladire S+P+1E, cabina poarta, platforme/accese incinta, rezervor apa incendiu si imprejmuire proprietate” Sursa de finanțare: Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2. „Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor” Achizitor: SC MULTICO SRL Termenul de exectie: Conform Anexei Termenul de valabilitate al ofertelor: minim 60 zile Procedura de atribuire aplicata: ORDINUL Nr. 1284/2016 din 8 august 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene Modalitatea de solicitare a clarificărilor: Cererile de clarificări pot fi trimise în scris, în plic închis, în atenția dlui Flaviu Balogh, pe adresa: SC MULTICO SRL localitatea Timisoara, Str. Olarilor, nr. 1, zona 4, Județ Timis Vor fi luate în considerare cererile primite la adresa de mai sus. Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 07.06.2021, ora 16.00 Persoana de contact: Flaviu Balogh Date de contact: SC MULTICO SRL localitatea Timisoara, Str. Olarilor, nr. 1, zona 4, Județ Timis Persoana de contact: Flaviu Balogh Telefon: 0727.722.526 Fax: 0256.433.018 E-mail: [email protected]

Competențe Necesare

Construcții civile
Termen limită pentru trimitere oferte:06/07/2021

Informații despre client

1 proiecte postate 0 furnizori contractați Arad
Înscris din data de 25/05/2021
OFERTE PRIMITE DE LA FURNIZORI (0)

Deocamdată nu au fost primite oferte

Deschide discuția
1
Vă putem ajuta?
Bună, vă putem ajuta?