Corches Mihai Teopent PFA

Servicii pentru afaceri

> 3 ani experiență 0 proiecte Dr. Ioan Ratiu, nr. 6, Alba Iulia, judetul Alba Jud.Alba
CUI: 12345678 0766755885; www.evaluareimpact.ro
AcredităriCertificări calitateConsultanță

Societate specializata in oferirea de servicii integrate de consultanta de mediu, intocmire documentatii pentru obtinerea avizului si acordului de mediu, avizului si autorizatiei de gospodarire a apelor, avizului Natura 2000, etc Oferim urmatoarele tipuri de studii de mediu: -Raport de mediu in vederea obtinerii avizului de mediu pentru planuri si programe -Studiu de impact asupra mediului a?? in vederea obtinerii acordului de mediu -Bilanturi de mediu (nivel 0, 1 si 2) -Raport de amplasament si formular de solicitare a autorizatiei integrate de mediu -Studii de evaluare adecvata -Documentatii pentru obtinerea avizului si autorizatiei de mediu -Documentatii pentru obtinerea avizului si autorizatiei de gospodarire a apelor -Planuri de prevenire si combatere a poluarilor accidentale -Memoriu de prezentare conform ord. 135 din 10 februarie 2010 – privind aprobarea Metodologiei de aplicarea a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private -Memoriu de prezentare conform ordinului Nr. 19 din 13 ianuarie 2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiele ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar -Consultanta in probleme de mediu, completarea de raportari catre autoritatile de mediu, incusiv Ancheta statistica privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate in emisar, solicitata anual de catre Administratia Nationala Apele Romane -Studii de zgomot, studii sonometrice


Profil Actualizat La feb. 16, 2019 @ 11:13

Istoric Proiecte (0)

  • Nimic deocamdată.


Deschide discuția
1
Vă putem ajuta?
Bună, vă putem ajuta?