BIROU EXECUTOR JUDECATORESC SCAESTEANU SILVIA

Servicii pentru afaceri

> 3 ani experiență 0 proiecte Bd. Natiunile Unite, nr. 8, bl. 104, sc. 5, et. 2, ap. 89, sector 5, Jud.București
CUI: 12345678 021.318.70.69; 021.318.70.68 www.bej.ro
AvocaturăConsultanță juridică

Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii. 1. Executari directe: – Evacuari; – Incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului; – Vizitarea minorului; – Puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc. 2. Executari indirecte: – Urmarirea mobiliara a creantelor; – Urmarirea imobiliara a creantelor. 3. Popriri. ? Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare. ? Comunicarea actelor de procedura. ? Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante. ? Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca. ? Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila. ? Intocmirea proceselor – verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila. ? Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz. ? Consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale. ? Orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta lui.


Profil Actualizat La ian. 22, 2019 @ 6:15

Istoric Proiecte (0)

  • Nimic deocamdată.


Deschide discuția
1
Vă putem ajuta?
Bună, vă putem ajuta?