Servicii de întreținere și actualizare pagina de web

  • Oferte0
  • Buget 18.900 lei
  • Oferta medie 0 lei
  • Județul Constanta

Postat în 28 octombrie 2019

Activ- mai sunt 2 luni

DESCRIEREA PROIECTULUI

Tip anunt:
Anexa 2
Tip contract:
Servicii
Cod si denumire CPV:
72500000-0 – Servicii informatice (Rev.2)
Valoare estimata:
18.900,00  RON

Caiet de sarcini:
CaietSarciniMentenantaSite.docx
Descriere contract:
Cu respectarea prezentului anunt si al caietului de sarcini anexat.
Conditii referitoare la contract:
Cu respectarea prezentului anunt si al caietului de sarcini anexat.
Conditii de participare:
Cu respectarea prezentului anunt si al caietului de sarcini. Prestatorul va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridica.
Criterii de atribuire:
Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului – pretul cel mai scazut.
Informatii suplimentare:
Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor , pana la data de 31.10.2019 pe adresa de e-mail [email protected] Oferta se va transmite pe adresa de e-mail [email protected]

Actualizat la:

Domenii de Expertiză Necesare

Design webWWW
Opțiuni contractuale*:

Informații despre beneficiar

1 proiecte postate 0 furnizori contractați Constanta
Înscris din data de 28 octombrie 2019
OFERTE PRIMITE DE LA FURNIZORI (0)

Deocamdată nu au fost primite oferte

Întreabă
Asistență
Salut, vă putem ajuta cu ceva ?
Powered by