CONSTRUIRE CASA DE VACANTA P+1E, UTILITATI SI IMPREJMUIRE

  • Oferte0
  • Buget 1.238.058 lei
  • Oferta medie 0 lei
  • Județul Gorj

Postat în 19/05/2021

Activ

DESCRIEREA PROIECTULUI

Descriere lot procedura

I. Informaţii generale Obiectul contractului de lucrări: Execuție de lucrări de construcții și instalații in cadrul proiectului “CONSTRUIRE CASA DE VACANTA P+1E, UTILITATI SI IMPREJMUIRE”. Locația implementării proiectului: Oras Bumbesti-Jiu, Sat Plesa, nr.1B, Jud. Gorj. Tipul și durata contractului: • contract de lucrări • durata contractului: minim până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului, dar nu mai târziu de 30.04.2022. Termenul final de execuție a lucrărilor de construcție: 30.04.2022. Durata de execuție a contractului de lucrări poate fi prelungită în baza unor documente justificative bine argumentate și doar cu acordul în scris al părților, dar fără a depăși perioada de implementare a proiectului (30.04.2022).* *Perioada de implementare poate fi prelungită printr-un act adițional încheiat între firma PROMECON SRL și autoritatea finanțatoare, caz în care și data de 30.04.2022 prevăzută pentru finalizarea construcției se poate prelungi în baza unor documente justificative bine argumentate și doar cu acordul în scris al părților până la finalizarea perioadei de implementare prelungită. Perioada minima de valabilitate a ofertei: minim 60 de zile de la data limită de depunere a ofertelor Valoarea estimată a contractului: 1.238.058,38 RON + TVA Defalcarea valorii estimate Capitol bugetar conform HG 907/2016 Denumire capitol Pret lei (fara TVA) 1.2. Amenajarea terenului 11.853,65 1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială 10.000,00 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții 20.000,00 4.1. Construcții și instalații 1.161.564,74 4.5. Dotări: panouri și iluminat LED 23.800,00 5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 10.839,99 TOTAL (fără TVA) 1.238.058,38 * cheltuieli diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de către proiectant în devizul general, iar din aceste cheltuielile diverse si neprevazute vor putea fi decontate doar cheltuielile cu lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului si care nu reprezinta modificari substantiale ale prezentului contract de executie. Acestea vor fi considerate cheltuieli eligibile doar dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative. Din acest motiv, cheltuielile diverse si neprevazute nu se vor oferta. Se vor oferta doar sumele aferente cap. 1.2, 1.3, 2., 4.1, 4.5. și 5.1. Procedura de atribuire aplicată: Ordinul 1284 din 2016, Procedura competitivă aplicată de beneficiarii privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Criteriul de evaluare și selecție a ofertelor de preț: Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea avantajelor tehnice și financiare prezentate de către ofertanți, cu condiția respectării criteriilor solicitate de transmitere și prezentare a ofertelor. Va fi selectată câștigătoare oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului. Elementele de departajare a ofertelor primite, in ordinea priorității, sunt prezentate în capitolul II. Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 31.05.2021 ora 16.00. Locul şi modalitatea de depunere: Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnat și ștampilat din partea ofertantului. La ofertă trebuie anexate documentele prevăzute la Secţiunea II și III. Ofertele se depun/ se transmit prin poştă, curierat sau personal la adresa: Jud. Bucuresti, Sector 3, Str. Nerva Traian 17-19, Bl. M70, Sc. 1, Et. 4, Ap. 15, Cod 031043, Romania. Data deschiderii ofertei: 01.06.2021, ora 09.00. Limba de redactare a ofertei: română sau altă limbă de circulație internațională Moneda folosită: RON sau EUR (curs 1 euro = 4.9268 Lei) Ofertele alternative: interzise Modalitatea de solicitare a clarificărilor: Clarificările pot fi trimise prin email la: [email protected], până la data de 25.05.2021. Clarificările/modificările aduse la informațiile inițiale vor fi publicate pe site-ul fonduri-ue.ro Operatorii economici vor putea vizualiza aceste clarificări/modificări pe toată perioada de derulare a procedurii de achiziție. II. Specificații tehnice obligatorii Descrierea succinta a contractului privind achizitia Contractul presupune construirea unui imobilul cu functiunea de casa de vacanta P+1E, utilitati si imprejmuire. Construcția proiectată se încadrează în categoria „D” de importanță (conform H.G. 766/1997, anexa 3) și clasa IV de rezistență la foc (conform Normativ P100/92). Terenul se află în jud. Gorj, satul Plesa,oras Bumbesti-Jiu, nr.1B cu suprafață de 4.741,00 mp. Terenul pe care se vor executa lucrarilor este proprietatea SC PROMECON SRL reprezentata de dnul Porumbel Mihai Octavian conform contract de constituire a dreptului de superfice nr. 6891/14.08.2019, autentificat de NP Calina Marcel Horatiu. Clădirea construita va avea următoarele funcțiuni: Parter: Depozitare, Camera tehnica, Bucatarie, Camera gunoi, Hol+scara, Grup sanitar, Baie, Camera pers. Dizabilitati, Sala de mese, Receptie, 2 Terase, Etaj: 8 camere, 6 bai, hol + scara, terasa necirculabila, 5 balcoane. Privind obiectivul “ CONSTRUIRE CASA DE VACANTA P+1E, UTILITATI SI IMPREJMUIRE”, ce va fi amplasata in jud. Gorj, satul Plesa,oras Bumbesti-Jiu, nr.1B beneficiar S.C. PROMECON S.R.L., propunerile de realizae implica urmatorii factori: Elementele de trasare ale constructiei Imobilul proiectat se va amplasa pe teren cu urmatoarele retrageri: – De la latura de Nord-Vest – 17,60 ml fata de limita de proprietate; – De la latura de Nord-Est – 7,10 ml fata de limita de proprietate; – De la latura de Sud- Vest – 4,00 ml fata de limita de proprietate; – De la latura de Sud -Est – 2,30 ml fata de limita de proprietate. * Cota terenului amenajat va fi stabilita in raport cu cel mai inalt punct de pe limita de proprietate spre strada (bordura trotuarului – daca exista). Beneficiarul investitiei doreste realizarea unui imobilul cu functiunea de casa de vacanta P+1E, utilitati si imprejmuire. Proiectul a fost intocmit conform temei date de catre Beneficiarul investitiei si in conformitate cu legislatia si normele tehnice in vigoare la data intocmirii prezentei documentatii. Constructia propusa (casa de vacanta P+1E, utilitati si imprejmuire) va fi compusa din : a. Compartimentare parter : Depozitare Au =8.25 m² Camera tehnica Au = 19.28 m² Bucatarie Au = 26.86 m² Camera gunoi Au = 4.77 m² Hol+scara Au = 19.32 m² Grup sanitar Au = 8.78 m² Baie Au = 7.36 m² Camera pers. dizabilitati Au = 18.36 m² Sala de mese Au = 63.57 m² Receptie Au = 50.55 m² Terasa Au = 42.11 m² Terasa Au = 11.05 m² Total parter: Au = 280.26 m² b. Compartimentare etaj : Camera Au =18.04 m² Baie Au = 4.50 m² Camera Au = 14.67 m² Baie Au = 3.95 m² Camera Au = 15.15 m² Baie Au = 3.93 m² Camera Au = 15.13 m² Camera Au = 17.52 m² Baie Au = 4.34 m² Baie Au = 4.42 m² Camera Au = 17.66 m² Camera Au = 12.53 m² Camera Au = 13.45 m² Baie Au = 6.80 m² Hol+scara Au = 32.12 m² Terasa necirculabila Au = 63.86 m² Balcon Au = 7.78 m² Balcon Au = 2.40 m² Balcon Au = 3.60 m² Balcon Au = 4.21 m² Balcon Au = 10.67 m² Total etaj: Au = 276.73 m² c. Imprejmuire teren: – aria construita : 37,58 mp; – inaltimea : 2.20 ml; – lungime totala : 187.91 m. SISTEM CONSTRUCTIV a) Casa de vacanta P+1E Constructia se va realiza cu o structura pe cadre din beton armat, cu stalpi si centuri din beton armat monolit, clasa minima C16/20 si armaturi din BST500. Finisaje interioare: – tencuieli fin driscuite la pereti si tavane cu tinci -zugraveli lavabile de culoare alb ; – faianta in grupurile sanitare, montata cu baghete din PVC, fiind montata pana la inaltimea de 2.10 m. – pentru toate incaperile se va folosi hidroizolatie. – pardoseli se vor executa dupa cum urmeaza: – gresie de trafic greu antiderapanta pe terase; – placi ceramice in bucatarie, holuri, bai ; – pardoseala din lemn in camere ; -vopsitorii lavabile antibacteriologice pentru tavane ; – pentru separarea spatiilor se vor folosi baghete metalice. – gabaritul usilor interioare s-a stabilit in functie de destinatia incaperii, respectiv 100 cm usile de acces , 90 cm usile de la camere si 80 cm usile de la bai, plus usi de acces in terase dotate si cu luminator de 160 cm. FUNCTIUNE SUPR. UTILA (MP) FINISAJ PARDOSEALA FINISAJ PERETI FINISAJ TAVAN H liber (M) PARTER Receptie 50.55 Dusumea lemn zugraveli lavabile zugraveli lavabile 3.50 Camera cazare persoana dizabilitati 18.36 Dusumea lemn zugraveli lavabile zugraveli lavabile 3.50 Hol & Scara 19.32 Placi ceramice zugraveli lavabile zugraveli lavabile 3.50 Grup Sanitar 8.78 Dale ceramice faianta+zugraveli lavabile zugraveli lavabile 3.50 Sala de mese 63.57 Pardoseala lemn zugraveli lavabile zugraveli lavabile 3.50 Bucatarie 26.86 Placi ceramice faianta+zugraveli lavabile zugraveli lavabile 3.50 Depozitare 8.25 Beton sclivisit zugraveli lavabile zugraveli lavabile 3.50 Camera tehnica 19.28 Beton sclivisit zugraveli lavabile zugraveli lavabile 3.50 Baie 7.36 Dale ceramice faianta+zugraveli lavabile zugraveli lavabile 3.50 Terasa 11.05 Gresie antiderapanta zugraveli lavabile zugraveli lavabile 3.50 Terasa 42.11 Gresie antiderapanta zugraveli lavabile zugraveli lavabile 3.50 Camera gunoi 4.79 Dale ceramice zugraveli lavabile zugraveli lavabile 3.50 ETAJ 1 Hol&scara 32.13 Pardoseala lemn zugraveli lavabile zugraveli lavabile 2.70 Baie 4.50 Dale ceramice faianta+zugraveli lavabile zugraveli lavabile 2.70 Camera cazare 18.04 Pardoseala lemn zugraveli lavabile zugraveli lavabile 2.70 Camera cazare 14.67 Pardoseala lemn zugraveli lavabile zugraveli lavabile 2.70 Baie 3.95 Dale ceramice faianta+zugraveli lavabile zugraveli lavabile 2.70 Camera cazare 15.15 Pardoseala lemn zugraveli lavabile zugraveli lavabile 2.70 Baie 3.93 Dale ceramice faianta+zugraveli lavabile zugraveli lavabile 2.70 Camera cazare 15.13 Pardoseala lemn zugraveli lavabile zugraveli lavabile 2.70 Baie 4.34 Dale ceramice faianta+zugraveli lavabile zugraveli lavabile 2.70 Camera cazare 17.52 Pardoseala lemn zugraveli lavabile zugraveli lavabile 2.70 Baie 4.42 Dale ceramice faianta+zugraveli lavabile zugraveli lavabile 2.70 Camera cazare 17.66 Pardoseala lemn zugraveli lavabile zugraveli lavabile 2.70 Camera cazare 12.52 Pardoseala lemn zugraveli lavabile zugraveli lavabile 2.70 Camera cazare 13.45 Pardoseala lemn zugraveli lavabile zugraveli lavabile 2.70 Baie 6.80 Dale ceramice faianta+zugraveli lavabile zugraveli lavabile 2.70 Balcon 2.40 Gresie antiderapanta zugraveli lavabile zugraveli lavabile 2.70 Balcon 10.67 Gresie antiderapanta zugraveli lavabile zugraveli lavabile 2.70 Balcon 3.60 Gresie antiderapanta zugraveli lavabile zugraveli lavabile 2.70 Balcon 4.21 Gresie antiderapanta zugraveli lavabile zugraveli lavabile 2.70 Balcon 7.78 Gresie antiderapanta zugraveli lavabile zugraveli lavabile 2.70 Balcon 2.40 Gresie antiderapanta zugraveli lavabile zugraveli lavabile 2.70 Terasa necirculabila 63.86 Beton sclivisit zugraveli lavabile zugraveli lavabile 2.70 Finisaje exterioare: – la nivelul pardoselilor parterului (sub planseul cotei ±0,00) – polistiren extrudat 5 cm grosime, peste care va fi o sapa de egalizare de 3 cm ; -peste plansee – polistiren extrudat 10 cm si sapa de egalizare 3 cm ; – la nivelul anvelopei (elevatiilor peretilor), pentru zidaria exterioara triplu strat intre cele doua straturi de BCA de 10 cm interior si 20 cm exterior – vata minerala bazaltica 10 cm grosime, iar pentru cea in dublu strat – polistiren expandat 10 cm. -tencuieli exterioare de 2 cm Hidroizolatiile prevazute in proiect asigura: – ruperea de capilaritate a umiditatii terenului; – impiedicarea umiditatii ascensionale prin realizarea unei hidroizolatii sub placa de beton armat a parterului si sub zidariile parterului; – etansarea la apa a terenului de fundare prin realizarea unui trotuar perimetral si a unui dop de bitum intre acesta si soclu; – tencuieli minerale ecologice (tencuieli texturate culoare alb preparate din silicati naturali); -elemente decorative de lemn pe fatade si balustrade din lemn la balcoane ; -klinker de culoare gri, pentru soclu ; -jgheaburi si burlane metalice de tip Lindab ; -balustrada din metal la scarile interioare, scarile de acces si rampa pentru persoane cu dizabilitati. Tamplarie: – tamplaria exterioara va fi executata ferestre cu rama din profile PVC, cu geam termoizolant, iar usile vor avea rama din profile PVC, cu geam termoizolant, culoare negru. – tamplaria se va comanda numai dupa verificarea de catre executant, pe santier a dimensiunilor de goluri real executate. – executantul/furnizorul tamplariei va stabili prin calcul dimensiunile profilele ce urmeaza a fi folosite pentru executarea tamplariei si va prevedea elemente special de ancorare a acestora de elementele structurii de rezistenta adiacente golurilor. Tamplaria va fi livrata cu fenoreria si accesorile necesare pentru manevrare si mentinere in pozitia inchis/deschis. Usile de acces vor avea sisteme antiefractie. Invelitoare: – acoperisul este de tip sarpanta din lemn tratat cu substante ignifuge, anticarii, antifungice, insecticide, pentru o rezistenta sporita impotriva inamicilor naturali si impotriva incendiilor, compusa din popi, pene, capriori, sipci,contrasipci, astereala. Panta acoperisului va fi de 42%, iar invelitoarea va fi din sita bituminoasa, montata ventilat. La nivelul invelitoarei vor fi montate si parazapezi. b) Imprejmuire teren Aliniament stradal Fundatia gardului nou construit este alcatuita din fundatii continue si tip pahar, executate din beton simplu C12/15 – cu dimensiunile latime 20 cm si adancime 40 cm. Structura gardului este alcatuita din stalpii de sustinere ai gardului cu H=2.20 m la o distanta de 2.40 m. Stalpii sunt din teava rectangulara de dimensiuni 60x40x4 mm, iar intre acestia se vor fixa panouri de gard bordurat de culoare gri. Porti Se vor executa doua porti, una mica pentru accesul pietonal pozitionata la aliniamentul stradal, si una mare pentru a deservi accesului auto. Portile sunt alcatuite din panouri de gard bordurat de culoare gri si vor fi incadrate de stalpi metalici din teava rectangulara de 60x40x4mm fiind prinsi de acestea cu balamale. Evacuarea apelor pluviale de pe cladire, rezultate in urma precipitatiilor, se realizeaza prin intermediul unui sistem de jgheaburi din tabla vopsite in camp electrostatic Ø14cm si burlane din tabla vopsite in camp electrostatic Ø10cm, fiind deversate pe spatiile verzi adiacente, in interiorul incintei. Terasa de acces, rampa pentru persoane cu dizabilitati si terasele se vor placa cu gresie ceramica antiderapanta rezistenta la inghet. Rampa pentru persoane cu dizabilitati are latimea de 1,20m, cu suprafata acoperita cu gresie ceramica antiderapanta si rezistenta la inghet si are o panta de 8%. Aceasta va fi accesorizata cu balustrada metalica cu mana curenta montata la h= 100cm. Amenajari exterioare si sistematizarea verticala Incinta este organizata in zone functionale, astfel: – zona ocupata de constructie (Ac); – zona ocupata de spatiul verde amenajat; – zona spatiu platforma betonata deseuri, zona acces carosabil, zona parcari, zona acces pietonal. Suprafata totala a terenului este de 4741mp si este divizat in: – Teren intravilan imprejmuit cu gard de sarma – 1459 mp – Teren extravilan, imprejmuit – 873 mp – Teren extravilan neimprejmuit -2382 mp Suprafata construita = 320 mp Suprafata spatii verzi = 727 mp Suprafata alei pietonale = 167 mp Suprafata carosabila = 247 mp Suprafata teren extravilan = 3255 mp Terenul va avea o intrare pentru autoturisme si o intrare pentru circulatia pietonala din De 1620. Intrarea pentru masini va fi dispusa adiacent suprafetei pietonale si vor fi prevazute locuri de parcare si loc de parcare pentru persoane cu dizabilitati. Spatiul ramas va fi prevazut cu gazon. Trotuarele vor fi prevazute cu pavele autoblocante din beton. De asemenea, in zona accesului carosabil din De 1620 va fi prevazuta o platforma destinata pubelelor. Amenajarile exterioare cuprind : – realizarea drumurilor de incinta carosabile si a parcarilor pentru autoturisme; – realizarea trotuarelor; – amenajarea platformei de gunoi; – amenajarea spatiilor verzi. Incinta a fost organizata cu zone pentru acces pietonal si carosabil, spatii verzi, platforma de colectare deseuri menajere, trotuare pietonale limitate de borduri, cat si drumuri carosabile ce deservesc accesului in incinta a autoturismelor, a masinilor de interventie, masinilor de ridicare a deseurilor menajere si locuri de parcare pentru stationarea autoturismelor. De la zona de acces pietonal in incinta pana la intrarea in cladire au fost prevazute trotuare. Elementele geometrice ale aleilor de acces au fost amenajate astfel incat sa asigure fluiditatea circulatiei si acces catre toate punctele de interes. Drumurile de incinta carosabile, parcarile si trotuarele s-au proiectat avand in vedere cerintele Proiectantului prin realizarea unei structuri rutiere care sa raspunda cerintelor privind rezistenta acesteia la actiunea inghet-dezghetului si a traficului ce este dat de accesul autoturismelor, a masinii de pompieri, precum si a masinii de gunoi, studierea problemelor privind scurgerea apelor si amenajarea spatiilor verzi. De asemenea, se va amenaja o platforma pentru stocarea gunoiului menajer ce va fi dotata cu recipiente tip europubele cu capace etanse cu capacitatea de 240 l, pentru colectarea deseurilor. Platforma se va racorda la reteaua de apa si canalizare si se va imprejmui cu panouri din plasa bordurata, cu poarta inclusa. Grosimea placii de beton armat este de 15 cm, beton clasa C20/25. Profil longitudinal In profil longitudinal au fost adoptate pante pentru scurgerea apelor pluviale de minim 0.2 %, si de maxim 0.50% avand in vedere suprafata, acestea fiind suficiente pentru evacuarea imediata a apei de pe suprafata trotuarelor, a parcarilor si a drumurilor carosabile. Profil transversal Latimea minima a platformei carosabile in profil transversal este de 16.90 m, in zona accesului, aceasta fiind suficenta pentru accesul autovehiculelor grele. Panta transversala proiectata, pentru scurgerea apelor pluviale este de minimum 2.00 % astfel incat apele pluviale sa se scurga gravitational spre punctele de minim. Latimea trotuarelor este de aproximativ 1.00 m cu o panta de 2.00% in profil transversal. In ceea ce priveste profilul transversal pentru trotuare acesta va fi tip panta unica, permitand evacuarea rapida a apelor pluviale de pe suprafata acestora. Scurgerea apelor Latimea minima a partii carosabile este de 16.90 m in zona de acces pe proprietate. Panta proiectata, pentru scurgerea apelor pluviale este de minimum 0.2% astfel incat apele pluviale sa se scurga gravitational spre punctele de minim. Panta maxima va fi de 2.0%. Pentru scurgerea apelor pluviale s-a prevazut si un sistem de rigole, care deverseaza in statia de epurare proprie. In jurul constructiei se prevad trotuare cu latimea de 1.00 m cu panta min. 1% pentru directionarea apelor catre spatiile verzi. La intersectia trotuarului cu partea verticala a fatadelor s-a prevazut cordon continuu din bitum. De asemenea, se va amenaja o platforma pentru stocarea gunoiului menajer ce va fi dotata cu recipiente tip europubele cu capace etanse cu capacitatea de 240 l, pentru colectarea deseurilor. Platforma se va racorda la reteaua de apa si canalizare si se va imprejmui cu panouri din plasa bordurata, cu poarta inclusa. Asigurarea utilitatilor Constructia va fi alimentata cu energie electrica din reteaua publica de distributie a energiei electrice prin intermediul unui bransament tip LES la statia de transformare din zona. Alimentarea cu apa se va face de la reteaua publica a localitatii. Canalizarea apelor uzate se va realiza intr-o microstatie de epurare proprie. Asigurarea agentului termic si al apei calde menajere se va face cu ajutorul unei centrale termice proprii care va functiona pe combustibil solid (peleti) si panouri solare. Masuri de protectie civila In conformitate cu prevederile Legii 481/2004 privind masurile de protectie civila si HGR nr. 560/2005, modificata si completata de HGR 37/2006 privind stabilirea categoriilor de constructii la care este obligatorie realizarea adapostului de protectie constructia nu a fost prevazuta cu adapost de protectie civila. Masuri de prevenire si stingerea incendiilor Gradul de rezistenta la foc = III. Categoria de pericol de incendiu este D. Materialele si elementele de constructie folosite se incadreaza in clasa C0 – incombustibile, C1 si C2 greu combustibile. Pentru prevenirea incendiilor, toate elementele din lemn vor fi tratate ignifug. MASURI DE PROTECTIA MEDIULUI Protectia calitatii apelor Prin natura sa, obiectivul nu se constituie intr-o sursa poluanta pentru ape. Protectia aerului Obiectivul nu se constituie intr-o sursa poluanta pentru aer. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor. Constructia propusa nu produce zgomote si vibratii, care sa depaseasca nivelul admisibil stabilit prin norme (STAS 6161/1-89). Protectia impotriva radiatiilor. Obiectivul nu se constituie intr-o sursa de radiatii sau substante radioactive. Protectia solului si subsolului. Constructia propusa nu este o sursa pentru nici o categorie de substante poluante pentru sol sau subsol. Protectia ecosistemelor terestre sau acvatice. Nu se afecteaza ecosistemele terestre sau acvatice. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public. Constructia nu afecteaza asezarile umane sau obiective de interes public respectind destinatia constructiilor propuse prin planurile urbanistice aprobate ale zonei. Gospodarirea deseurilor. Deseurile menajere,se vor colecta provizoriu, in pubele special destinate acestui scop,dupa care vor fi transportate in locuri amenajate prin grija primariei. Datele de mai sus sunt extrase din Memoriul general de arhitectura. Pe următorele link-uri (link deschis publicului, nu necesită înregistrare, sau parolă: click pe Download, Download anyway) puteţi descărca toate detaliile şi specificaţiile tehnice aferente contractului de lucrări: Linkurile (drive) de unde se pot descărca documentele de mai jos: Parte desenata: https://drive.google.com/file/d/1lQgotllSKzRncMOuf_zIXOYGWZrSKvn4/view?usp=sharing Parte scrisa (Documentatie tehnica): https://drive.google.com/file/d/1IE9fNOnWXCI_9425fu4siaj-t_3sZ80K/view?usp=sharing Formulare F1 – F6: https://drive.google.com/file/d/13VM-yu0mTYY0pXV_kHPR3IeVuCRoE91c/view?usp=sharing În cazul în care, din diverse motive, linkul de descărcare nu funcționează, documentația tehnică va fi pusă la dispoziția persoanelor interesate printr-o solicitare transmisă la adresa de email [email protected]. Nota: Specificațiile tehnice menționate în prezenta documentație care par a indica o anumită origine, sursă producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate cu mențiunea de ,,sau echivalent” Ofertanții potențiali sunt rugați să viziteze locația de implementare. Dacă consideră necesar să efectueze măsurătorile și calculele necesare pentru conceperea ofertei de preț din punct de vedere tehnic, sunt liberi să demareze aceste acțiuni. Se va întocmi proces verbal de vizitare a locației de implementare. Vizitarea locației de implementare nu este o condiție obligatorie! Indicații pentru întocmirea ofertei:  Vă rugăm să completați toate formularele incluse în anexa acestui document:  Listele de cantități completate se semnează de executant.  Modificarea listelor de cantități conduce la respingerea ofertei. CONDIȚII ȘI DOCUMENTE OBLIGATORII a) Condiții de plată Plățile se vor efectua în lei în baza facturilor emise de executant conform situațiilor de lucrări semnate de executant, diriginte de șantier și beneficiar. Plata se va efectua prin mecanismul cererilor de plată sau a cererilor de rambursare reglementate prin OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 si a normelor de aplicare a OUG 40/2015 aprobate prin HG 93/2016. b) Garanția de buna execuție Garanția de buna execuție a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului. Astfel, ofertantul declarat câștigător va trebui să constituie garanție de bună execuție. Garanția de bună execuție va fi constituită în termenul stabilit de H.G. nr. 395 din 2016 și va fi în cuantum de min. 5% (max. 10%) din valoarea fără TVA a contractului de execuție lucrări. Garanția de bună execuție se poate constitui prin una din metodele de mai jos:  virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii, și devine anexă la contract.  Rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale. Dacă se alege această metodă, contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la o bancă agreată de ambele părți. Garanția de bună execuție se va constitui în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de execuție lucrări. Restituirea garanției de buna execuție se face după cum urmează:  100% din valoarea garanției, în trad de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție finală la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;  Situaţia economică şi financiară Se solicita prezentarea situatiei economice in ceea ce priveste valoarea cifrei de afaceri a operatorului economic cu respectarea: o Cifra de afaceri cumulata pe ultimii 3 ani sa aiba o valoare cel putin egala cu valoarea prezentului proiect + TVA. (1.473.289,48 RON).  Atestate minime necesare: • Atestat ANRE tip C, avand in vedere modul de racordare al cladirii la reteaua de alimentare cu energie electrica de Medie Tensiune, cat si montarea unui KIT Fotovoltaic pentru generare si stocare a energiei electrice utilizate pentru consumul propriu. • Atestat RSVTI având în vedere modul de încâlzire care prevede complementaritatea între sistemul de încălzire a apei menajere printr-o centrala cu combustibil solid și sistemul de încălzire a apei menajere printr-un boiler racordat la panouri solare. c) Modul de prezentare și întocmire a ofertei: Oferta va conține următoarele documente: 1. Certificat Constatator emis de Oficiul National al Registrului Comerțului (ONRC) sau echivalent pentru persoanele juridice străine i) pentru persoane juridice române: Ofertantul va prezenta Certificatul Constatator ONRC (in original/copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea “conform cu originalul”). Certificatul Constatator prezentat și emis cu cel mult 30 de zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte că: ❖ obiectul de activitate al ofertantului include si codul CAEN aferent execuției de lucrări de construcții și instalații Achizitorul își rezervă dreptul de a solicita ofertantului declarat câștigător înainte de semnarea contractului, Certificatul Constatator în original sau copie legalizată pentru conformitate. Nota: Certificatul constatator va fi prezentat si de subcontractant (daca este cazul). 1. Certificat de atestare fiscală (datorii la bugetul consolidat general) din care să reiasă obligațiile exigibile conform legislației în vigoare, în original. Documentul trebuie să fie în termen de valabilitate. 2. Declarație de neîncadrare în situațiile de conflict de interese: Formular nr. 4 din Secțiunea Formulare Nota: Declarație de neîncadrare în situațiile de conflict de interese va fi prezentată și de subcontractant (daca este cazul). 3. Declarație pe propria răspundere cu privire la respectarea condițiilor de garanție de bună execuție: Formular nr. 5 din Secțiunea Formulare 4. Declarație privind subcontractanții: Formular nr. 6 din secțiunea Formulare (dacă este cazul) Nota: În cazul în care ofertantul subcontractează o parte din contract, oferta trebuie să conțină și ofertele de subcontractare. Subcontractarea totală nu este permisă. Pe parcursul derulării contractului, contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanții nominalizați în oferta fără acceptul beneficiarului privat (prin act adițional), iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie să conducă la modificarea condițiilor inițiale. 5. Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor și va conține formularele completate conform listelor de cantități și proiectului tehnic anexat prezentei documentații, conform legislației în vigoare. b. centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (Formular F1) c. centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (Formular F2) d. listele cu cantitățile de lucrări (Formular F3); e. lista cu cantități de utilaje si echipamente tehnologice (Formular F4) f. fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice (Formular F5) g. Graficul general de realizare a investiției (formularul F6)

Competențe Necesare

Construcții civile
Opțiuni contractuale*:
Termen limită pentru trimitere oferte:05/31/2021

Informații despre client

1 proiecte postate 0 furnizori contractați
Înscris din data de 19/05/2021
OFERTE PRIMITE DE LA FURNIZORI (0)

Deocamdată nu au fost primite oferte

Deschide discuția
1
Vă putem ajuta?
Bună, vă putem ajuta?