ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE IT si SOFTWARE

  • Oferte0
  • Buget 862.176 lei
  • Oferta medie 0 lei
  • Județul Dolj

Postat în 20/05/2021

Activ

DESCRIEREA PROIECTULUI

Descriere lot procedura

Procedura de atribuire a contractului de furnizare a următoarelor echipamente: – Software realizare stand de franare – 72212100-0 – Servicii de dezvoltare de software specific industriei – Sistem desktop cu monitor, tastatura, mouse si UPS – 30141200-1 – Calculatoare de birou – Imprimanta – 30232130-4 – Imprimante grafice color – Server – 48820000-2 – Servere – Laptop – 30213100-6 – Computere portabile in cadrul proiectului cu titlu „Achiziția de echipamente tehnologice pentru dezvoltarea afacerii SC SCULE INTERAUTO SRL”, aferent contractului de finanțare nr. 5720/15.07.2020, Cod SMIS 133491, ce a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 si cu Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri. Procedura aplicată : Procedura de achiziție competitiva conform prevederilor OMFE nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene. Valoarea totala estimata a contractului de achiziție este de 862.176,00 lei fara TVA – echivalent a 175.000,71 Euro fara TVA (echivalentul in Euro fiind stabilit pe baza cursului de schimb valutar BNR valabil la data publicării anunțului – 4,9267 lei /euro). Componenta valorii estimative este detaliata in documentația de atribuire atașată in cadrul anunțului. Durata contractului de achiziție: maxim 2 luni de la semnarea contractului Termen de livrare: maxim 2 luni de la semnarea contractului Modalitate de plata: Beneficiarul privat aplica mecanismul cererilor rambursare în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 ș i HG 93/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Plata se poate face si in baza unei facturi de avans de 100% din valoarea contractului, emisa de furnizor, conform mecanismului cererilor de plata si rambursare. Cursul de referință aplicabil in eventualitatea in care se vor depune oferte atât in lei, cat si in alte monede (valute), pentru departajarea ofertelor d.p.d.v. al valorilor ofertate se va folosi cursul de schimb valutar BNR valabil la data publicării anunțului. Ofertanții au la dispoziție in cadrul anunțului documentația de achiziție si formularele aferente. Beneficiar: S.C. SCULE INTERAUTO S.R.L. Adresă sediu social: Municipiul București, Sectorul 3, Str. Calea Călărașilor nr. 253, Bloc 67, Scara A, Etaj 7, Ap. 32, Camera 1 Punct de lucru: Județul Dolj, Municipiul Craiova, Str. Bariera Valcii, Nr. 251B Cod unic de înregistrare: RO 26799301 Persoana de contact: CIUPEANU-CALUGARU MIHAI-RAZVAN – administrator Telefon: 0723255945 E-mail: [email protected] (mailto: [email protected])

Termen limită pentru trimitere oferte:05/27/2021

Informații despre client

1 proiecte postate 0 furnizori contractați
Înscris din data de 20/05/2021
OFERTE PRIMITE DE LA FURNIZORI (0)

Deocamdată nu au fost primite oferte

Deschide discuția
1
Vă putem ajuta?
Bună, vă putem ajuta?